BANK SPÓŁDZIELCZY

W OSTROŁĘCE

BS w Ostrołęce

Wysoki poziom obsługi oraz przejrzyste procedury finansowe

Historia

Rodowodem Banku Spółdzielczego w Ostrołęce jest Kasa Stefczyka, której istnienie datuje się od 1904 roku.
Pod koniec 1927 r. Kasa Spółdzielcza zmieniła swoją nazwę na Kasę Stefczyka Na mocy dekretu o reformie bankowej z dnia 25,X.1948 r Kasa Stefczyka została przekształcona na Gminną Kasę Spółdzielczą – GKS., a w 1956 w Kasę Spółdzielczą.
Od 13 maja 1962 roku Kasa Spółdzielcza zmieniła nazwę na Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa (SOP).
Dnia 20 maja 1973 roku dokonano zmiany nazwy Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowej na BANK SPÓŁDZIELCZY w Ostrołęce, który pod tą nazwą działał przy ulicy Kilińskiego 42.
BS w Ostrołęce świadczy usługi poprzez jednostkę macierzystą oraz placówki tj. O/BS Czerwin i Punkty Kasowe w: Lelisie, Myszyńcu, Olszewo Borkach i Rzekuniu. Swoją działalnością obejmuje obszar woj. mazowieckiego, a także powiatów szczycieńskiego, piskiego w woj. warmińsko-mazurskim, kolneńskiego, łomżyńskiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego w woj. podlaskim oraz powiatu ostródzkiego w woj. warmińsko-mazurskim oraz Łomży-miasta na prawach powiatu w woj. podlaskim.

Informacje

Dysponujemy wyłącznie kapitałem polskim, który przynosi korzyści wyłącznie polskim podmiotom.
Występuje zjawisko przywiązania tradycyjnego ludności do Banku Spółdzielczego, który jest najbliższy społeczeństwu lokalnemu.
Bank Spółdzielczy przynosi wymierne korzyści ludności lokalnej.
Zarabiając m.in. na środkach funduszy publicznych, dzielimy się efektami z lokalnym społeczeństwem, bądź to w formie płaconych podatków, bądź też sponsorowania różnych potrzeb w przeciwieństwie do banków komercyjnych.
BS jest jedynym samodzielnym bankiem w Ostrołęce, a więc decyzje są podejmowane na miejscu.
Posiadamy doświadczenie w obsłudze samorządów terytorialnych.
Jesteśmy zrzeszeni w Banku Polskiej Spółdzielczości SA.

Rozwój

Priorytetem Banku jest ciągłe utrzymywanie i wzmacnianie więzi z klientami, dbanie o jego dobro, wprowadzanie nowych produktów i nowoczesnych technologii, a przez to stworzenie silnej pozycji finansowej na rynku lokalnym.

Gwarantujemy

- szybką obsługę w zakresie rozliczeń, w tym obsługę internetową
- możliwość uzyskania korzystnych kredytów
- szeroką gamę lokat terminowych
- bardzo elastyczną formę oszczędzania w ramach kont oszczędnościowych
- możliwość bardzo szybkiego dysponowania swoimi środkami w systemie ELIXIR i przelewów SORBNET
- realizację przekazów zagranicznych za pośrednictwem WESTERN UNION.

Zarząd:
1. Prezes Zarządu – Czesława Sagała
2. Członek Zarządu – Teresa Kluczyńska
3. Członek Zarządu – Grażyna Mierzejewska
4. Członek Zarządu (społeczny) – Mieczysław Małkowski

Rada Nadzorcza:
1. Przewodnicząca RN – Krystyna Lambrych
2. Wiceprzewodniczący RN – Ludwik Łasiewicki
3. Sekretarz RN – Teresa Dawid
4. Członek RN – Zdzisław Romanowski
5. Członek RN – Roman Łępicki

Nagrody i wyróżnienia

• Certyfikat „Bank Spółdzielczy Roku 2012”
• Statuetka Polisch EXCLUSIVE 2013
• Srebrny certyfikat oraz wyróżnienie specjalne i statuetkę POLISH EXCLUSIVE 2014.
• Medal Polskiej Przedsiębiorczości – Lider Bankowości roku 2015 oraz Godła Medal Polskiej Przedsiębiorczości w kategorii Najlepsze Konto Osobiste PAKIET
• Dyplomy i wyróżnienia lokalnych samorządów i firm.

Sytuacja finansowa

Bank posiada bardzo dobrą kondycję finansową. Kapitały wynoszą około 4 mln EURO. Jest Bankiem stabilnym, gwarantującym bezpieczeństwo depozytów.
Na koniec 2015 roku suma bilansowa banku wynosiła ponad 115 mln. zł, suma udzielonych kredytów (dla sektora niefinansowego i budżetu) wyniosła ponad 87 mln. zł, a udział należności zagrożonych był na poziomie 3 % obligacji.
Wartość zgromadzonych depozytów od klientów i budżetu wynosiła ponad 94 mln. zł. W 2015 r bank osiągnął wynik finansowy brutto w wysokości 1 639 tys. zł. Fundusze własne banku wyniosły ponad 17 mln. zł i stanowiły równowartość ponad 4 mln. EURO. Współczynnik wypłacalności kształtował się na poziomie 21,22%.